Olausson Group

Reserutiner

Reserutiner
för Falköpings Kvinnliga Idrotts Klubb (FKIK)
 
Falköpings KIK:s styrelse har tagit beslut om att alla aktiva, anställda och ledare inom klubben som deltar i en eller annan form i verksamheten på ett trafiksäkert och miljöanpassat sätt ska tillse att aktiva transporteras till och från olika gemensamma arrangemang, vilket ställer krav på den som planerar olika former av transporter. Beslutet gäller samtliga tävlingar, träningar och andra träffar/sammankomster föreningen har utifrån aktuella reserutiner.
 
Syfte
Syftet är att göra alla resor, som gäller aktiviteter rörande FKIK:s verksamhet trafiksäkra och miljöanpassade som sker inom föreningens ram samt att även arbeta förebyggande vad gällertrafiksäkerhet vid olika former av förenings resor (se bilaga 1-2).
 
Biltransporter
Vid samtliga biltransporter som sker gäller aktiviteter rörande FKIK:s verksamhet skall klubbens reserutiner enligt bilaga 1 följas, säkerhetsutrustning ska vara i fullgott skick och säkerhetsbälten ska användas etc.
 
Busstransporter
I de fall buss/minibuss används för transporter skall FKIK:s reserutiner enligt bilaga 1 följas, säkerhetsutrustning ska vara i fullgott skick och säkerhetsbälten ska
användas etc.


Bilaga 1
 
”Överenskommelse för förare” som gäller FKIK:s verksamhet
 
 Fordonet som används för transporten ska vara i trafikdugligt skick med gällande
försäkring.
 
 Fordonet skall vara godkänt av Svensk Bilprovning samt ha däck
anpassade till aktuellt väglag.
 
 Bilbälten ska finnas till samtliga passagerare och det är förarens ansvar att bilbälten
används av samtliga.
 
 Föraren av fordonet ska vara i ”trafikdugligt skick” (utvilad, total trafiknykterhet etc.)
 
 Föraren ska följa gällande hastighetsbestämmelser och förnuftigt anpassa hastigheten efter rådande väderleksförhållande.
 
 Föraren bör inte tala i mobiltelefon, om inte handsfree finns, får ej heller skriva
eller läsa SMS under färd.
 
 Restiden ska anpassas med god marginal.
 
 Föraren skall kunna avbryta/inställa/senarelägga transporter om vädret och
väglaget är riktigt dåligt.
 
 Om möjligt ”hålla ihop” transporten om flera fordon används
.
 Föra deltagarlista på samtliga deltagare vid den aktuella transporten.


Bilaga 2
 
Reserutiner/arbetsuppgifter som åläggs FKIK:s ledare vid aktiviter inom klubbens regi.
 
· Utse en ansvarig ledare som har mobiltelefon. Numret meddelas deltagarna och närstående.
 
· Resplan – tex färdsätt, färdväg, övernattning och hela resans program informerar ledare om vid samling innan avfärd.
 
· Om minibussar används – tänk på att de som kör skall ha kompetens för dem, körkort i minst 5 år!
 
· Skriv en deltagarförteckning (inkl. ledare) med adress, telefonnummer eventuella sjukdomar och svårare allergier.
 
· Meddela alltid förändringar i program och deltagarförteckning till alla ledare som åker med. Idrottsgrupper inkvarteras ofta i skolsalar och idrottshallar, vilka inte är byggda för att fungera som hotell.
 
· Kontrollera att det finns två av varandra oberoende utrymningsvägar som utöver dörrar kan vara öppningsbara fönster och brandstegar.
 
· Finns brandsläckare och brandvarnare? 
 
· Tillåt inte levande ljus. Fundera på om det finns risk för smygrökning.
 
· Gå igenom med gruppen vad som gäller vid en eventuell brand: utrymningsvägar och samlingsplats.

September 2019

Ti On To Fr
      
25
1014
16
242627
30      

Nästa A-lagsmatch

Götene FK - Falköpings KIK
Söndag 29 September, 16:00
Kinnevallen A-plan

Resultat

Falköpings kiks supportrar

ADRESS

Falköpings KIK
Odengatan 37
521 47 Falköping

Design och produktion av Olausson Group AB

Telefon & mail

Telefon: 0729 - 65 00 40
info@falkopingskik.se

Administration