Olausson Group

Krisplan

HANDLINGSPLANER FÖR LEDARNA I FKIK
 
SVÅR OLYCKA
Alla typer av händelser som resulterar i svårt skadade, risk för svårt skadade eller chockade personer
 
Vad gör ledarna
 Ge första hjälpen
 Ring 112
 Uppge namn, varifrån du ringer, vad har hänt, hur många skadade osv.
 Bana väg för och möt upp räddningstjänsten
 Lämna aldrig den skadade ensam, följ med vid ev. transport till sjukhus.
 Kontakta föräldrar/närmast anhörig till den/de drabbade
 Kontakta krisgruppen
 Skicka inte hem några deltagare
 Vad noga med att anteckna vilka åtgärder ni har vidtagit.
 Vid tävlig så är det tävlingsledare som avgör om tävlingen skall fortsätta eller avbrytas.
 
 
Vad gör krisgruppen
 Leder och fördelar det fortsatta arbetet
 Samla fakta
 För journal
 Har koll på listor över alla medverkande och vart alla befinner sig
 Håller kontakt med ev. räddningstjänst
 Håller kontakt med ev. media
 Informerar föräldrar till deltagarna
 Tillser att ingen deltagare/ledare går hem utan stöd.
 Tillkallar ev. externa resurser
 
DÖDSFALL
Denna handlingsplan gäller endast vid av läkare eller räddningstjänst KONSTATERAT dödsfall. Innan dödsfall är konstaterat så
gäller rutin för svårt olycka.
 
Vad gör ledarna
 LÄMNA INGA DÖDSBUD, det har räddningstjänsten/sjukvården hand om
 Kontakta krisgruppen
 Skicka inte hem några deltagare
 I avvaktan på stöd från krisgrupp, samla deltagarna. Lugna, trösta, finns till hands
 Vad noga med att anteckna vilka åtgärder ni har vidtagit.
 Vid tävlig så är det tävlingsledare som avgör om tävlingen skall fortsätta eller avbrytas.
 
Vad gör krisgruppen
 LÄMNA INGA DÖDSBUD, det tar räddningstjänst/sjukvården hand om
 Leder och fördelar det fortsatta arbetet
 Samla fakta
 För journal
 Har koll på listor över alla medverkande och vart alla befinner sig
 Håller kontakt med ev. Räddningstjänst
 Håller kontakt med ev. media
 Informerar och deltagare och föräldrar till övriga deltagare, efter att man har försäkrat sig om att    föräldrar/närmast anhöriga är underrättade och att det är deras önskan att informationen ges av krisgruppen.
 Tillser att ingen deltagare/ledare går hem utan stöd.
 Tillkallar ev. externa resurser
 Vid dödsfall på annan ort, gör bedömning om någon, några ur krisgruppen behöver åka dit.
 Vid dödsfall utomlands. Ta kontakt med UD
 Ordnar minnesstund, i samråd med föräldrar/närmast anhörig
 Ordnar annons, i samråd med föräldrar/närmast anhörig
 Leder och fördelar efterarbetet i föreningen

BRAND
Vid brand i samband med träning, tävling, läger eller annan verksamhet i föreningens regi.
 
Vad gör ledarna
 Rädda
 Larma
 Släck
 Ring Krisgruppen
 Skicka inte hem några deltagare
 Vad noga med att anteckna vilka åtgärder ni har vidtagit.
 Vid tävlig så är det tävlingsledare som avgör om tävlingen skall fortsätta eller avbrytas.
 
Vad gör krisgruppen
 Leder och fördelar det fortsatta arbetet
 Samla fakta
 För journal
 Har koll på listor över alla medverkande och vart alla befinner sig
 Håller kontakt med ev. räddningstjänst
 Håller kontakt med ev. media
 Informerar deltagare och föräldrar till övriga deltagare
 Tillser att ingen deltagare/ledare går hem utan stöd.
 Tillkallar ev. externa resurser
 
ÖVERGREPP
Fysiskt eller psykiskt övergrepp mot medlem i föreningen.
 
Vad gör ledarna
 Vid pågående övergrepp, larma omedelbart
 Vid misstänkt övergrepp, kontakta krisgruppen
 Vad noga med att skriva ned dina iakttagelser
 
Vad gör krisgruppen
 Tar hjälp från sakkunniga
 Vid misstänkt övergrepp; fattar beslut om polisanmälan skall ske
 Vid misstänkt övergrepp; fattar beslut om anmälan till socialtjänst skall ske
 Vid konstaterat övergrepp; leder och fördelar det fortsatta arbetet
 Stöttar ledaren i sitt arbete att stötta den drabbade
 
MEDLEM FÖRSVINNER
Medlem försvinner från läger/tävling eller liknande. Ingen vet var den befinner sig och är inte kontaktbar på telefon. Detta kan också gälla medlemmar som frivilligt håller sig undan från lägret/tävlingen alternativ medlem som inte kommer till
läger/tävling som den är anmäld till.
 
Vad gör ledarna
Vid misstänkt brott:
 ring 112
 Informera föräldrarna
 Ring krisgruppen
Om brott inte misstänks och föräldrar, vänner inte vet var medlemmen befinner sig:
 Organisera snabbt alla ledare i att leta
 Utsätta inga andra deltagare för fara, men låt dem vara med att leta om ni bedömer det som
lämplig.
 Lämna alltid en ledare kvar på platsen
 Om deltagaren inte återfinns inom rimlig tid kontakta krisgruppen för fortsatt stöd och beslut
om att tillkalla extern hjälp.
 
Vad gör krisgruppen
 Leder och fördelar det fortsatta arbetet
 Samla fakta
 För journal
 Har koll på listor över alla medverkande och vart alla befinner sig
 Håller kontakt med ev. räddningstjänst
 Håller kontakt med ev. media
 Informerar deltagare och föräldrar till övriga deltagare
 Tillser att ingen deltagare/ledare går hem utan stöd.
 Tillkallar ev. externa resurser
 
 
TELEFONLISTA
 
Kontaktperson krisgrupp
Ordförande Maria Skölving    070-379 68 30
 
Krisgrupp
Pär Löfving   
Annika Roslund
Anna-Lena Mann  
Lars Nilsson
 
Samhällsresurser:
Larm 112
Sjukvårdsupplysningen 1177 Öppet dygnet runt
Polisen (ej brådskande) 114 14
Jourhavande präst 112
Sociala jouren 112
 
Föreningsresurser:
FKIK:s kansli 0515-125 60
Ungdomsansvarig lena Johansson 070-535 30 52
Fotbollsgrupp (senior) Tomas Andersson 072-217 67 81

September 2019

Ti On To Fr
      
25
1014
16
242627
30      

Nästa A-lagsmatch

Götene FK - Falköpings KIK
Söndag 29 September, 16:00
Kinnevallen A-plan

Resultat

Falköpings kiks supportrar

ADRESS

Falköpings KIK
Odengatan 37
521 47 Falköping

Design och produktion av Olausson Group AB

Telefon & mail

Telefon: 0729 - 65 00 40
info@falkopingskik.se

Administration