Olausson Group

Krisplan

HANDLINGSPLANER FÖR LEDARNA I FKIK
 
SVÅR OLYCKA
Alla typer av händelser som resulterar i svårt skadade, risk för svårt skadade eller chockade personer
 
Vad gör ledarna
 Ge första hjälpen
 Ring 112
 Uppge namn, varifrån du ringer, vad har hänt, hur många skadade osv.
 Bana väg för och möt upp räddningstjänsten
 Lämna aldrig den skadade ensam, följ med vid ev. transport till sjukhus.
 Kontakta föräldrar/närmast anhörig till den/de drabbade
 Kontakta krisgruppen
 Skicka inte hem några deltagare
 Vad noga med att anteckna vilka åtgärder ni har vidtagit.
 Vid tävlig så är det tävlingsledare som avgör om tävlingen skall fortsätta eller avbrytas.
 
 
Vad gör krisgruppen
 Leder och fördelar det fortsatta arbetet
 Samla fakta
 För journal
 Har koll på listor över alla medverkande och vart alla befinner sig
 Håller kontakt med ev. räddningstjänst
 Håller kontakt med ev. media
 Informerar föräldrar till deltagarna
 Tillser att ingen deltagare/ledare går hem utan stöd.
 Tillkallar ev. externa resurser
 
DÖDSFALL
Denna handlingsplan gäller endast vid av läkare eller räddningstjänst KONSTATERAT dödsfall. Innan dödsfall är konstaterat så
gäller rutin för svårt olycka.
 
Vad gör ledarna
 LÄMNA INGA DÖDSBUD, det har räddningstjänsten/sjukvården hand om
 Kontakta krisgruppen
 Skicka inte hem några deltagare
 I avvaktan på stöd från krisgrupp, samla deltagarna. Lugna, trösta, finns till hands
 Vad noga med att anteckna vilka åtgärder ni har vidtagit.
 Vid tävlig så är det tävlingsledare som avgör om tävlingen skall fortsätta eller avbrytas.
 
Vad gör krisgruppen
 LÄMNA INGA DÖDSBUD, det tar räddningstjänst/sjukvården hand om
 Leder och fördelar det fortsatta arbetet
 Samla fakta
 För journal
 Har koll på listor över alla medverkande och vart alla befinner sig
 Håller kontakt med ev. Räddningstjänst
 Håller kontakt med ev. media
 Informerar och deltagare och föräldrar till övriga deltagare, efter att man har försäkrat sig om att    föräldrar/närmast anhöriga är underrättade och att det är deras önskan att informationen ges av krisgruppen.
 Tillser att ingen deltagare/ledare går hem utan stöd.
 Tillkallar ev. externa resurser
 Vid dödsfall på annan ort, gör bedömning om någon, några ur krisgruppen behöver åka dit.
 Vid dödsfall utomlands. Ta kontakt med UD
 Ordnar minnesstund, i samråd med föräldrar/närmast anhörig
 Ordnar annons, i samråd med föräldrar/närmast anhörig
 Leder och fördelar efterarbetet i föreningen

BRAND
Vid brand i samband med träning, tävling, läger eller annan verksamhet i föreningens regi.
 
Vad gör ledarna
 Rädda
 Larma
 Släck
 Ring Krisgruppen
 Skicka inte hem några deltagare
 Vad noga med att anteckna vilka åtgärder ni har vidtagit.
 Vid tävlig så är det tävlingsledare som avgör om tävlingen skall fortsätta eller avbrytas.
 
Vad gör krisgruppen
 Leder och fördelar det fortsatta arbetet
 Samla fakta
 För journal
 Har koll på listor över alla medverkande och vart alla befinner sig
 Håller kontakt med ev. räddningstjänst
 Håller kontakt med ev. media
 Informerar deltagare och föräldrar till övriga deltagare
 Tillser att ingen deltagare/ledare går hem utan stöd.
 Tillkallar ev. externa resurser
 
ÖVERGREPP
Fysiskt eller psykiskt övergrepp mot medlem i föreningen.
 
Vad gör ledarna
 Vid pågående övergrepp, larma omedelbart
 Vid misstänkt övergrepp, kontakta krisgruppen
 Vad noga med att skriva ned dina iakttagelser
 
Vad gör krisgruppen
 Tar hjälp från sakkunniga
 Vid misstänkt övergrepp; fattar beslut om polisanmälan skall ske
 Vid misstänkt övergrepp; fattar beslut om anmälan till socialtjänst skall ske
 Vid konstaterat övergrepp; leder och fördelar det fortsatta arbetet
 Stöttar ledaren i sitt arbete att stötta den drabbade
 
MEDLEM FÖRSVINNER
Medlem försvinner från läger/tävling eller liknande. Ingen vet var den befinner sig och är inte kontaktbar på telefon. Detta kan också gälla medlemmar som frivilligt håller sig undan från lägret/tävlingen alternativ medlem som inte kommer till
läger/tävling som den är anmäld till.
 
Vad gör ledarna
Vid misstänkt brott:
 ring 112
 Informera föräldrarna
 Ring krisgruppen
Om brott inte misstänks och föräldrar, vänner inte vet var medlemmen befinner sig:
 Organisera snabbt alla ledare i att leta
 Utsätta inga andra deltagare för fara, men låt dem vara med att leta om ni bedömer det som
lämplig.
 Lämna alltid en ledare kvar på platsen
 Om deltagaren inte återfinns inom rimlig tid kontakta krisgruppen för fortsatt stöd och beslut
om att tillkalla extern hjälp.
 
Vad gör krisgruppen
 Leder och fördelar det fortsatta arbetet
 Samla fakta
 För journal
 Har koll på listor över alla medverkande och vart alla befinner sig
 Håller kontakt med ev. räddningstjänst
 Håller kontakt med ev. media
 Informerar deltagare och föräldrar till övriga deltagare
 Tillser att ingen deltagare/ledare går hem utan stöd.
 Tillkallar ev. externa resurser
 
 
TELEFONLISTA
 
Kontaktperson krisgrupp
Ordförande Maria Skölving    070-379 68 30
 
Krisgrupp
Pär Löfving   
Annika Roslund
Anna-Lena Mann  
Lars Nilsson
 
Samhällsresurser:
Larm 112
Sjukvårdsupplysningen 1177 Öppet dygnet runt
Polisen (ej brådskande) 114 14
Jourhavande präst 112
Sociala jouren 112
 
Föreningsresurser:
FKIK:s kansli 0515-125 60
Ungdomsansvarig lena Johansson 070-535 30 52
Fotbollsgrupp (senior) Tomas Andersson 072-217 67 81

Januari 2019

Ti On To Fr
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

Resultat

Falköpings kiks supportrar

ADRESS

Falköpings KIK
Odengatan 37
521 47 Falköping

Design och produktion av Olausson Group AB

Telefon & mail

Telefon: 0515-125 60
info@falkopingskik.se

Administration